ประกาศ สปส. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

14 มิถุนายน 2565

สำนักงานประกันสังคมประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โดยจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2565 สามารถสมัครได้ที่ https://sso.thaijobjob.com (สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)